Toetust saanud projektid

 • MTÜ
 • Liikmed
 • Juhtimine
 • Aruanded
 • Projektid
 • PROJEKT. „Lammutame, hoiame või loome“
  Projekti maksumus : 57402,00 €
  Toetatav summa : 51655,00 € - LEADER Omaosalus: 5747,00
  Periood: juuni 2017 – november 2019
  Projekti toel teostub Muhu pastoraadi peahoones Muhu pärandikooli õpitubade aastaringseks toimimiseks vajalik ümberehitus ca 100 m2 alal (kogu hoone põhikorruse kasulik pind on ca 300 m2). Ala vahelagi soojustatakse pööningu poolt tselluvillaga, amortiseerunud põrandad asendatakse soojustatud ja vesipõrandaküttel lahendusega, kütteallikaks kasutatakse õhk- vesi soojuspumba süsteemi. Uuendatakse elektrivarustus. Välisseinad tihendatakse seestpoolt 5cm rooplaadiga. Uus siseviimistlus (lubi- , savi - ja paberkrohvimine) teostatakse restaureerimise õpitubade kaasabil. Partneriks Antiigiveeb OÜ ja Coloratum OÜ. Pärandikooli ruumide alal korrastatakse olemasolevad siseuksed ja aknad, osa seinu ja lagesid kaetakse laudvoodriga.

  PROJEKT. „Roosiaed Muhu südames“
  Projekti eeldatav kogumaksumus : 35680.00
  Toetatud summad : 14800.00 KÜSK/EV 100 kingituste voor Muhu vald 1500.00 Rahvakultuuri Keskus - „Paekivimüüritise ladumise koolitus“ 2086.00 KÜSK /projekt Roosiaed Muhu südames – teavitustegevused/ 2000.00 KOP 2018 sügisvoor „Muhu Roosiaia puidust kujunduselemendid“ 1680.00 EELK Muhu Katariina kogudus /puurkaev/ 780.00 EELK Muhu Katariina kogudus /väline veevarustuse põhiprojekt/ 840.00 EELK Muhu Katariina kogudus /väline elektrikaabeldusprojekt/ 320.00 Muhu vald – taimede hankimiseks Roosiaeda
  Periood: 2017 sept.-2019 dets
  Muhulaste kingitus „Roosiaed Muhu südames“ Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks on mõnus ja rahulik ajaveetmiskoht ajaloolises Liiva kiriku aias. Vastavalt Muhu pastoraadi pargi projektile korrastatakse endine kooliaed istumis- ja jalutamiskohaks, mida saavad kasutada nii igapäevaselt Liival koolis või tööl käivad inimesed kui ka meie külalised. Kiviaiaga ümbritsetud aeda rajatakse jalutusteede võrgustik ja neli keskaegsetest aiakujunduspraktikatest lähtuvat paekivialusel murupinki, mille laudisest istumisalale kujundatakse kõigi Muhu 52 küla nimed. Elamuste ja varju pakkumiseks rajatakse aeda kõrgpeenrad, varikäik ja võre roniroosidele.

  PROJEKT „Paekivimüüritise ladumise koolitus“
  Rahvakultuuri Keskus „Saarte pärimuslik kultuurikeskkond 2015-2019“
  Projekti kogumaksumus 2400 € Toetus: 1500 €
  Periood: juuni-august 2018
  Projekti peamiseks eesmärgiks on Muhu saare pärandkultuurile omase paekivimüüritise ladumise oskuse säilitamine. Töö tulemusena valmivad avalikus kasutuses olevad ja praktiliselt kasutatavad neli paekivist laotud ja muruga täidetud nn murupinki Muhu roosiaias, mis on osa Muhu saare rahva kingitusest Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks.

  PROJEKT „Roosiaed Muhu südames: teavitustegevused“
  KÜSKi ja EV100 teavitustoe voor
  Toetatud summa: 2086,00 KÜSK (Kodanikuühiskonna Sihtkapital)
  Periood: jaanuar 2018 – oktoober 2018
  Projekti toetuse abil saab valmiv Muhu Roosiaed tuntust avalikkuses ja selle kasutatavust turismiobjektina. Koostatakse infotahvlid ja valmistatakse kivist murupinkidele tammepuidust istumisosad, kuhu kujundatakse Muhumaa 52 küla nimed infoks Muhu saare asustusloo kohta. Saare maakonna turismi- ja haridustöötajate teavitusüritus juhib tähelepanu avalikkusele valmivast kingitusest.

  PROJEKT „Koolituste tsükkel: avatud ajalooaabits ühe ehitismälestise näitel"
  KOP 2018 meede 1: KOGUKONNA ARENG
  Projekti maksumus : 2233,42
  Toetatud summad : 1999,00 - KOP (Kohaliku omaalgatuse programm) 234,42 – Muhu Pärandikool – omaosalus
  Periood: 02.05.2018 - 02.03.2019
  Peamiseks projekti väljundiks on pastoraadi korrastatud lõunasein koos ajalooliste viimistluskihtide eksponeerimise alaga. Selle korrashoid toimub koos muude maja korrastamise ja käigushoidmise tegevustega edaspidigi Muhu Pärandikooli ja EELK Muhu Katariina koguduse koostöös.

  PROJEKT. „Muhu Roosiaia puidust kujunduselemendid“
  KOP 2018 meede 2: ELUKESKKONNA JA KOGUKONNATEENUSTE ARENDAMINE
  Projekti maksumus : 2226,00
  Toetatud summad : 2000,00 - KOP (Kohaliku omaalgatuse programm) 226,00 – Muhu Pärandikool – omaosalus
  Periood: 01.10.2018 - 01.08.2019
  Projekti toel valmistatakse ja paigaldatakse Muhu Roosiaeda roosidele ja muudele ilutaimedele vajalikud puitdetailidest valmistatud kõrgpeenrad, lattvõre ja varikäik. Projekt moodustab osa kogu tervikprojektist „Roosiaed Muhu südames“ .