Juhtimine

  • MTÜ
  • Liikmed
  • Juhtimine
  • Aruanded
  • Projektid
  • Toetamine
  • Koostööpartnerid
  • Ühingu igapäevast tegevust juhib ja ühingut esindab kolmeliikmeline juhatus.

    Käesoleval hetkel on MTÜ juhatuse liikmeteks: