Liiva park ja Muhu kirikuaed 

 • Pastoraat
 • Ajalugu
 • Arhitektuur
 • Katuseprojekt
 • Restaureerimine
 • Aed ja kiriku park
 • Muhu pastoraat paikneb Muhu saare südames ajaloolise mandrit ja Saaremaad ühendava maantee ääres Liiva külas, maanteest vahetult lõunas. Pastoraadikompleks, kuhu park kuulub, on osaliselt, kuid siiski suhteliselt hästi säilinud ja maastikus ning külastruktuuris säilitanud kõrgendikul paiknedes suurejoonelisust ja arhailisust tähistava positsiooni. Kuigi suur maantee on viidud mõnevõrra põhjapoole kirikust eemale, on nii Muhu Katariina kirik kui ka pastoraadi ümber paiknev kõrghaljastus säilitanud selgelt maamärgilise iseloomu.

  Muhu pastoraadi park ja selle lähiümbrus on väga aktiivses kasutuses õppeperioodil kooli välialana õpilaste poolt. Muhu kirikuaed ja selle lähiümbrus on väga aktiivses kasutuses nii kohalike elanike kui ka turistide poolt suveperioodil.

  Ajalooline pastoraadi park ja selle lähiala on tänapäeval võimalik jagada viie erineva ilme ja funktsiooniga alaks – ajalooline külatanum, hävinenud ajalooline pargiosa, ajalooline majandusõu, säilinud ajalooline pargiosa ning hiljem rajatud kooliterritoorium. Kirikuaed ja selle lähiala on tänapäeval võimalik jagada nelja erineva ilme ja funktsiooniga alaks – ajalooline kirikuaed, kahe kiviaia vaheline ala, kooli kunagine viljapuuaed, Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare tee äärne ala.

  Kogu ala väikevormid ja inventar pärinevad erinevatest perioodidest, on üsna eriilmelised ja kohati amortiseerunud. See muudab elemendid omavahel kokkusobimatuteks ja miljöö eklektiliseks. Vajalik on taastada kiviaiad, korrastada metallist väravaehitised, eemaldada nõukogudeaegne inventar, vahetada valgustid, lisada infotahvel, tegeleda puistu ja haljastusega jpm.

  Muhu pastoraadi maastikukujunduse projekti ja hoolduskava põhieesmärgiks on korrastada Muhu pastoraadi pargi ja sellega seotud lähiala territoorium, suurendades ala kasutamisvõimalusi ja säilitades seal olevad väärtused. Eelkõige tuleb tagada pastoraadile ja kirikule omase olemasoleva tagasihoidliku vabakujulise miljöö säilimise, ala teedevõrgu toimimise ning piisaval hulgal kvaliteetse inventari olemasolu.

  Pargi ja kirikuaia põhiplaan