Arhitektuur

 • Pastoraat
 • Ajalugu
 • Arhitektuur
 • Katuseprojekt
 • Restaureerimine
 • Aed ja kiriku park
 • Muhu pastoraadi peahoone on muinsuskaitse all olev ehitismälestis, mis koos pastoraadi talli, aida ja pargiga moodustavad küllaltki hästi säilinud pastoraadikompleksi, mis on kujunenud Muhu Katariina kiriku ehk lihtsamalt öeldes Liiva kiriku juurde alates keskajast.


  Pastoraadihoone väljanägemine viitab selgelt 19nda sajandi esimeses pooles Eesti aladel levinud nn. vanabalti (urbaltisch) elamutüübile. Ristkülikukujulise põhiplaaniga piklik hoone koosneb kahest osast – vanema põhiosaga liitub lõunaküljel viimasest sujuvalt välja kasvav kitsam ja madalam osa. Nii põhiosa kui ka lõunapoolne juurdeehitus on kaetud kelpkatusega. 

  Hoone seinad, mis omakorda toetuvad maa- ja paekivist rajatud vundamendile, on ehitatud rõhtpalkidest. Vundamendi välispind on viimistletud pritskrohviga, palkseinad on kaetud vertikaalse kaaslaudise ehk nn poola laudisega (paigaldatud varasema laudise eeskujul 1977. aastal).

  Aknaavad on klassikaliselt vertikaalse kujuga, raamid kahepoolsed ning kuuese ruudujaotusega, leidub ka kitsamaid kolmese jaotusega raame. Aknaavasid palistavad kitsad profileeritud piirdeliistud. Nii aknaraamid kui ka ukselehed pärinevad valdavalt nõukogude perioodist.

  Lisaks paiknevad sissepääsude kohal hoone lõuna- ja läänefassaadil pisikesed viilkatusega eeskojad, põhjaküljel asub aga lahtine tuulekoda (rajatud 1977. aastal). Eeskodade esised varasemad trepid on nõukogude perioodil kaetud betoonvaluga. Tuulekojaesine trepp koos kojaaluse platvormiga on ehitatud betoonplokkidest ja keraamilisest tellisest ning valminud on see tervikuna nõukogude perioodil.