Restaureerimine

 • Pastoraat
 • Ajalugu
 • Arhitektuur
 • Katuseprojekt
 • Restaureerimine
 • Aed ja kiriku park
 • Paralleelselt katusevahetuse projektiga on alates 2013. aastast toimetatud ka pastoraadi põhikorrusel. Hoone on taasühendatud Liiva küla vee- ja kanalisatsioonivõrguga, uuendatud on elektrivarustust ja alustatud siseruumide järk-järgulist korrastamist. Korraldatud on mitmed talgud ja prügi on veetud ära mitu konteineritäit.


  Järgmiseks sammuks on põhikorruse plaanilise ja arhitektuurse lahenduse väljatöötamine. Selle abil saab teha uusi otsuseid nii välisfassaadi kui sisemise plaanilise lahenduse otstarbekaks ning mälestisele kohaseks remondiks ja restaureerimiseks.

  Lisaks on toimunud erinevaid restaureerimist toetavaid koolitusi: akende restaureerimine, savi- ja lubikrohvimine, põrandamaalingute tegemine. On olnud ka mitmeid näitusi ja seminare. Järgmisel suvel kavandatakse õpitubade raames vahelae ja välisseinte osalist korrastamist. Lisaks jätkatakse akende restaureerimise koolitustega.

  Paralleelselt pastoraadiga toimub kogu kinnistu – kiriku, abihoonete, pargi ja kiriku aia restaureerimine. 2017 aastal tähistab vana ja väärikas pastoraadihoone oma 185. sünnipäeva koos 750-aastase kiriku ja selle 400 aasta vanuse uksega.